Home

Welkom bij E-keur.

Vanuit wet en regelgeving wordt geëist dat een elektrotechnische installatie veilig moet zijn.

Uit recente jurisprudentie is gebleken dat de term NEN 3140 inspectie juridisch niet juist gekozen is. Dit omdat in een groot aantal gevallen er geen NEN 3140 van toepassing is. Om juridisch geen problemen te krijgen, zal er door e-keur B.V. dan ook de term veiligheidsinspectie gehanteerd worden. De inspecties worden door ons uitgevoerd op basis van een inspectieovereenkomst, waarin voor de klant en ons alle benodigde juridische zaken zijn vastgelegd. De inspectiemethode is voornamelijk gebaseerd op hoofdstuk 62 van de NEN 1010, het periodiek inspecteren van bestaande elektrische installaties.

Als u wilt bepalen wat de juiste inspectiemethode voor uw situatie is, kunt u het beslismodel gebruiken via onderstaande link. Hier is tevens meer informatie te vinden over het hoe en waarom van de keuze.

Beslismodel

Door het uitvoeren van een NEN 1010 inspectie krijgt u inzicht in de veiligheid van de elektrotechnische installatie. Dit inzicht wordt door ons gegeven in een overzichtelijk inspectierapport, met aanbevelingen om de veiligheid te verhogen.

Om van jezelf te zeggen hoe goed of slecht je bent, is niet wat normaal gangbaar is. E-keur staat ingeschreven in het inspectieregister, waar de klant bepaald wat de kwaliteit van het bedrijf is. Onze score staat links onder op de site vermeld.

Indien u meer wilt weten hierover, kunt u vrijblijvend contact opnemen via mail of telefonisch.

Met Vriendelijke groet,

Johan Heijenk

Wie zijn wij

E-keur is een jong en dynamisch bedrijf, wat garant staat voor kwaliteit.

E-keur is specialist in elektrotechnische inspecties en advies.

Bij ons kunt u terecht voor o.a. de volgende diensten:

  • NEN 1010 inspectie bestaande installatie (Veiligheidsinspectie)
  • NEN 1010 inspectie nieuwe installatie (opleverings- inspectie)
  • Bij het hebben van een installatieverantwoordelijke kunt u ook terecht voor een NEN 3140 inspectie
  • Netanalyse
  • Normtechnisch advies betreffende elektrotechnische installaties

Referenties

Hieronder staat een klein aantal van de door ons uitgevoerde inspecties. Uiteraard zijn er veel meer uitgevoerd, maar de meest indrukwekkende willen wij u zeker niet onthouden!

______________________________________________________________________________

Augustus 2019 is er door ons een oplever inspectie conform de NEN 1010 en inbedrijfstelling uitgevoerd bij Heineken ‘s-Hertogenbosch.

Onze opdrachtgever Solaraccess Sustainable Energy B.V.  uit Garderen heeft in het voortraject door E-keur b.v. de AC voedingskabels laten berekenen.

Het betreft hier de PV-installatie van in totaal c.a. 4,5 Mega-Watt. Deze installatie wordt gevoed door 2 transformatoren, die secundair de omvormers van 800 volt lijnspanning voorzien. Elke transformator heeft uiteraard 1 HVK, met daarop 5 onderverdelingen voor de PV. Elke onder verdeler heeft weer 6 omvormers te voeden, met daarop 8 strings met een DC spanning van 1000-1250 Volt.

Kortom, een leuk project, waar met gepaste trots aan deelgenomen is.

AC-installatie opstelling
Opstelling Hoogspanning, Laagspanning, Omvormers

______________________________________________________________________________

In opdracht van MP Monumenten NV heef E-keur B.V. een veiligheidsinspectie uitgevoerd in het voormalig postkantoor te Amsterdam. Tegenwoordig is in dit gebouw het winkelcentrum Magna Plaza gevestigd. De opdracht is in nauwe samenwerking met de beheerder Kuresrealestate uitgevoerd.

Magna Plaza, Amsterdam
Winkelcentrum Magna Plaza Amsterdam

______________________________________________________________________________

In Nieuwegein is door E-keur B.V. een veiligheidsinspectie uitgevoerd in het C.A.S.T. gebouw. Dit is het Centrum voor Asseccoires, Schoenen en Tassen.

Hierin zijn diverse stands aanwezig, met allen een eigen verdeelinrichting. De opdracht omvatte het inspecteren van de algemene verdeelkasten en installaties, en de verdeelkasten in de stands.

In totaal zijn er 250 verdeelkasten geïnspecteerd. Deze zijn tezamen met de installatie in een rapport van 613 pagina’s gerapporteerd.

De opdracht is in samenwerking met gebouwbeheerder Yield Plus Nederland B.V.  tot stand gekomen. Dank voor het gestelde vertrouwen!

C.A.S.T. Nieuwegein
C.A.S.T. gebouw, Nieuwegein

______________________________________________________________________________


Duurzaam

Met het uitvoeren van een Power Quality meting wordt gemeten of het door de netbeheerder aangeleverde vermogen optimaal gebruikt wordt. In veel gevallen is er sprake van blindstroom. Dit is vermogen wat wel wordt opgewekt, maar niet wordt gebruikt.

Omdat dit vermogen niet gebruikt wordt, kan door een compenstatie hiervan uw installatie duurzamer worden. Veroudering van kabels en componenten wordt vertraagd, en de kans op storingen neem af.

In sommige gevallen kan uw netbeheerder een boete en extra kosten op de factuur vermelden. Op de factuur staat dan een KvA verbruik vermeld. E-keur kan voor u een meting uitvoeren aan de installatie, en u adviseren over het compenseren van dit verbruik. De investering is bij grote installaties vaak binnen 2 á 3 jaar terugverdient.

Ook kan door het compenseren van blindstroom meer nuttige energie uit de installatie gehaald worden. Dit kan er voor zorgen dat een verzwaring van de installatie niet nodig is, waardoor er geen extra kosten voor gemaakt hoeven te worden.